0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Zmrzlina

ČERSTVÉ SUROVINY

Pri výrobe ovocných sorbetov používame čerstvé ovocie.

GELATO UNIVERSITY

Naši chalani absolvovali kurz výroby pravej talianskej zmrzliny

Gelato Buzz - Recipes for Appetizers