0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

spať

Minecraft (rôzne)

spať

Minecraft (rôzne)

0,00€
V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na 0905 40 88 36

Creeper 40g - 4,00€

Meč 12g - 2,00€

Postavička muž Steeve 60g - 4,00€

Postavička žena Alex 50g - 4,00€

Prasa 45g - 4,00€

Sliepka 14g - 2,00€