0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Svadba

spať

20 ks výslužka

spať

20 ks výslužka

6,50€
V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na 0905 40 88 36