0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Veľká noc 2023

Cukráreň Gerek


PONUKA HOTOVÝCH KRABÍC NA OBJEDNÁVKU


CENNÍK