0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Svadobné

spať

Torta svadobná [1/15]

spať

Torta svadobná [1/15]

Trojposchodová torta, veľkosť spodok Ø28cm, stred Ø20cm, vrch Ø10cm