0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Holé torty

spať

Torta s čokoládovou polevou [8/6]

spať

Torta s čokoládovou polevou [8/6]