0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Detské

spať

Torta pre hasiča [3/2]

spať

Torta pre hasiča [3/2]

Veľkosť Ø20cm.