0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Výročia

spať

Torta narodeninová [20/20]

spať

Torta narodeninová [20/20]

Veľkosť Ø24x36cm.