0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Výročia

spať

Torta kniha - k 80. narodeninám [2/5]

spať

Torta kniha - k 80. narodeninám [2/5]

Veľkosť - A4 20x28cm.