0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Výročia

spať

Torta k 60. narodeninám [20/23]

spať

Torta k 60. narodeninám [20/23]

Veľkosť 24x35cm.