0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Prijímania, Birmovky

spať

Torta k 1. sv. prijímaniu [20/35]

spať

Torta k 1. sv. prijímaniu [20/35]