0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Holé torty

spať

Ovocná torta so ženskou tvárou [8/10]

spať

Ovocná torta so ženskou tvárou [8/10]

Ovocná tortička urobená ako ženská tvár