0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

spať

120 ks krabica

spať

120 ks krabica

48,00€
V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na 0905 40 88 36