0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Výroba

späť 07.08.2018 Zmrzlina z čerstvého ovocia. Neveríte? Presvedčte sa u nás v cukrárni...

pri výrobe používame sezónne ovocie