0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Novinky

späť 14.11.2018 UKÁŽKY VIANOČNÝCH BALENÍ

KRABICA VEĽKÁ 28 € /obrázok je iba ilustračný/

KRABICA STREDNÁ 20 € /obrázok je iba ilustračný/

KRABICA MALÁ 15 € /obrázok je iba ilustračný/